CN. Bùi Mạnh Minh bắt đầu Chương trình Cao học tại Đại học Ghent – Vương Quốc Bỉ

10/09/2015 | 11:49

Từ đầu tháng 9/2015, CN. Bùi Mạnh Minh sẽ bắt đầu Chương trình Cao học về Công nghệ Sinh học thực vật tại  Đại học Ghent - một trong những trường Đại học nổi tiếng nhất của Bỉ.
Hy vọng, trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp, nhà khoa học trẻ Bùi Mạnh Minh sẽ có những đóng góp tích cực cho Viện Nghiên cứu hệ gen

Danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Viện Nghiên cứu hệ gen năm 2017

10/11/2017 15:19
 
Hình ảnh
Liên kết