CN. Nguyễn Văn Tụng bảo vệ thành công luận án thạc sỹ

03/01/2018 | 11:35

 

 Ngày 06/12/2017, CN.Nguyễn Văn Tụng, cán bộ nghiên cứu phòng Hệ gen học chức năng đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành công nghệ nano sinh học tại trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội với đề tài: “Tách dòng và biểu hiện gen mã hóa Cytochrome P450 từ DNA metagenome suối nước nóng Bình Châu”

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 1 năm 2018

09/01/2018 11:23

Hình ảnh
Liên kết