CN. Nguyễn Văn Tụng đi công tác tại Nhật Bản

03/01/2018 | 11:17

 

 Từ ngày 13 - 27/11/2017, CN.Nguyễn Văn Tụng, cán bộ nghiên cứu phòng Hệ gen học chức năng được cử đi công tác tại Viện Nghiên cứu Công nghệ và Khoa học Sinh học Nagahama – Nhật bản với mục đích học tập phương pháp lắp ráp, phân tích dữ liệu transcriptome

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 1 năm 2018

09/01/2018 11:23

Hình ảnh
Liên kết