Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo giữa Viện Nghiên cứu hệ gen và Đại học Quốc Gia Chungbuk, Hàn Quốc

27/10/2017 | 16:09

 

 Ngày 22/9/2017, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo giữa giữa Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đại học Quốc Gia Chungbuk, Hàn Quốc.
Trong thỏa thuận này, hai bên tiến tới hợp tác toàn diện về mặt nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực hóa sinh, sinh học phân tử, vi sinh và di truyền học cũng như hợp tác trao đổi và đào tạo sau đại học.
Một số hình ảnh tại buổi lễ


Danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Viện Nghiên cứu hệ gen năm 2017

10/11/2017 15:19
 
Hình ảnh
Liên kết