Nghiên cứu sinh Vũ Hải Chi bảo vệ thành công luận án tiến sỹ tại ĐH Greifswald, CHLB Đức

06/06/2016 | 15:21


  Ngày 30.5.2016, nghiên cứu sinh Vũ Hải Chi đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ tại Đại học tổng hợp Greifswald với đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực miễn dịch học  „Human humoral and cellular immune responses to Staphylococcus aureus lipoproteins and Panton-Valentine Leukocidin (PVL)” dưới sự hướng dẫn của GS. Barbara Broeker, trưởng khoa Miễn dịch học, ĐH Greifswald.
Anh Vũ Hải Chi đang là nghiên cứu viên của phòng Phân tích hệ gen, Viện Nghiên cứu hệ gen.

Danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Viện Nghiên cứu hệ gen năm 2017

10/11/2017 15:19
 
Hình ảnh
Liên kết