PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng đi công tác tại ĐH Saarland, CHLB Đức

04/01/2017 | 16:19

 Từ ngày 01/11/2016 đến ngày 29/11/2016, PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hệ gen đã có chuyến công tác tại ĐHTH Saarland, CHLB Đức với  mục đích trao đổi nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ đề tài Nafosted:  "Nghiên cứu di truyền phân tử trên bệnh nhân rối loạn quá trình tổng hợp aldosterone" .

Danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Viện Nghiên cứu hệ gen năm 2017

10/11/2017 15:19
 
Hình ảnh
Liên kết