Seminar khoa học : Cytochromes P450 and their application in medicine and biotechnologies

08/03/2017 | 16:26


Viện Nghiên cứu hệ gen trân trọng thông báo buổi seminar khoa học do Giáo sư Rita Ruth Bernhardt , ĐH Saarland, CHLB Đức trình bày

Thời  gian: 14:00 ~ 15:30, ngày 14/3/2017 (thứ 3) 

Địa điểm: Phòng họp tầng 8, toà nhà trung tâm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
                18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Nội dung trình bày : Cytochromes P450 and their application in medicine and biotechnologies 

Danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Viện Nghiên cứu hệ gen năm 2017

10/11/2017 15:19
 
Hình ảnh
Liên kết