Thạc sỹ Vũ Phương Nhung đi trao đổi Khoa học tại Hàn Quốc

23/09/2013 | 16:47

Từ ngày 29/5/2013 đến ngày 28/8/2013, Thạc sỹ Vũ Phương Nhung đã có thời gian làm việc tại Khoa Dược Trường Đại học Yonsei, Hàn Quốc

Lĩnh vực nghiên cứu là xác định hoạt tính chống ung thư của các hợp chất được phân lập từ một số loài cây thuốc Việt Nam. 

Danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Viện Nghiên cứu hệ gen năm 2017

10/11/2017 15:19
 
Hình ảnh
Liên kết