Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Viện Nghiên cứu hệ Gen

07/12/2017 | 16:15

Viện Nghiên cứu hệ Gen xin trân trọng thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2017
Chi tiết xin theo dõi tại đây

Thông báo Seminar khoa học về Barcoding và Workshop về các công cụ tin sinh hỗ trợ trong phân tích hệ gen

09/03/2018 17:10
 
Hình ảnh
Liên kết