TS. Nguyễn Đăng Tôn đi dự hội nghị về Dioxin tại Brazil

10/09/2015 | 11:50

Tiến sỹ Nguyễn Đăng Tôn đã đi dự hội nghị Dioxin quốc tế lần thứ 35 (35TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HALOGENATED PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (DIOXIN2015))  được tổ chức từ 23 đến 28/8/2015 tại São Paulo – Brazil.

Danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Viện Nghiên cứu hệ gen năm 2017

10/11/2017 15:19
 
Hình ảnh
Liên kết